Menu
Profesionální taktické vybavení

Profesionální taktické vybavení

Profesionální taktické vybavení

Profesionální taktické vybavení

Obchodní podmínky

Nákupní řád

A. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží z internetových stránek firmy TOJA Professional. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané písemnou formou na naší e-mail adresu mediation.CZ@email.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky na webových stránkách firmy TOJA Professional, kupující dává prodávajícímu souhlas ke zpracování jeho osobních údajů.
 7. Platba dobírkou - Zákazník platí za zboží při jeho převzetí. Částka k úhradě je kupujícímu sdělena při potvrzení objednávky zboží e-mailem. Platba dobírkou probíhá pouze na území ČR.
 8. Dodací lhůty v našem e-shopu jsou čtyři pracovní dny pokud je zboží skladem. U některých výrobků může být dodací lhůta 4-8 týdnů.
 9. Sleva pro ozbrojené složky se nevztahuje na zboží z výprodeje a z akcí.

Ochrana osobních údajů

Firma TOJA Professional se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo pro Vaši informovanost o nových produktech příp. o slevách zboží.

Reklamační řád

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem firmy TOJA Professional a právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese mailto:mediation.CZ@email.cz.
 3. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu a neporušeném obalu.
 4. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem.

A. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 30 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

B. Práva a povinnosti prodávajícího

C. Práva a povinnosti kupujícího

D. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího a nahrazují dosavadní obchodní podmínky.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou na internetových stránkách firmy TOJA Professional, nebylo-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.
 3. Účastníci obchodu berou na vědomí, že práva a povinnosti z obchodního vztahu vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, nestanoví-li tyto podmínky jinak.